Latest Posts

  • passover2

שידוך לחג

March 28th, 2016|0 Comments

אם מישהו היה אומר לי אי פעם שאעסוק בשידוכין באיזשהו אופן, הייתי זוקפת גבה.

אך נפלאות הן דרכי העולם. כראש צוות משימה של התכנית “100 כסאות” מטעם מועצה מקומית ניו יורק, מצאתי את עצמי לפני שנתיים […]

  • Bridge

גשר צר מאוד

March 18th, 2016|0 Comments

סקר מכון PEW שפורסם בשבוע שעבר אישש מגמות שהיו ברורות וידועות לכל, ועם זאת הצליח לעורר תדהמה ברחבי העולם היהודי. מעבר לנתונים בעייתיים העומדים בזכות עצמם (48% מכלל היהודים בישראל תומכים בטרנספר לערבי ישראל), התדהמה […]

  • school

המסע שלי באמריקה – פלורליזם וחינוך יהודי

March 4th, 2016|0 Comments

כאמא ישראלית באמריקה חיפשתי במשך שנים את מסגרת החינוך המתאימה לילדיי. הגענו מישראל לפני שבע שנים היישר למערכת החינוך הציבורית. עדן ודניאל היו צריכים ללמוד לשחות, ומהר. שפה חדשה, קודים שונים של התנהגות ובליל תרבויות. […]