Latest Posts

  • bar mitzvah

למצוא את הזהות היהודית בניכר

May 4th, 2016|0 Comments

לפני שלוש שנים נחתתי בניו יורק עם בן זוגי ושני ילדיי, אז בני 10 וארבע. הגענו הנה לשליחות כדי לחבר את הקהילה היהודית לישראל ואם לדייק יותר, כדי לייצר דיאלוג בין יהדות ישראל ליהדות התפוצות.

היציאה […]

  • passover2

שידוך לחג

March 28th, 2016|0 Comments

אם מישהו היה אומר לי אי פעם שאעסוק בשידוכין באיזשהו אופן, הייתי זוקפת גבה.

אך נפלאות הן דרכי העולם. כראש צוות משימה של התכנית “100 כסאות” מטעם מועצה מקומית ניו יורק, מצאתי את עצמי לפני שנתיים […]

  • Bridge

גשר צר מאוד

March 18th, 2016|0 Comments

סקר מכון PEW שפורסם בשבוע שעבר אישש מגמות שהיו ברורות וידועות לכל, ועם זאת הצליח לעורר תדהמה ברחבי העולם היהודי. מעבר לנתונים בעייתיים העומדים בזכות עצמם (48% מכלל היהודים בישראל תומכים בטרנספר לערבי ישראל), התדהמה […]